Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Thema's Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding
EMR 2020

EMR2020

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
België
Tel.: +32 87 789 630
Fax: +32 87 789 633

info@euregio-mr.eu
 

Arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding

Doelstellingen en acties

Bevorderen van meertaligheid, in het bijzonder een betere kennis van de buurtalen Duits, Frans en Nederlands

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• de dialoog tussen de bevoegde overheden, scholenkoepels, centra voor beroepsopleiding, werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties/sectorfederaties bevorderen;

• bestaande initiatieven in kaart brengen;

• mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van door het INTERREG-project Linguacluster geïnitieerde activiteiten onderzoeken;

• best practices uitwisselen;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren op het vlak van uitwisseling van scholieren en leraren tussen scholen, stages en opleidingen binnen bedrijven, en samenwerking tussen gedrukte en audiovisuele media binnen de EMR, waaronder ook het introduceren van een kwaliteitslabel voor meertaligheid voor scholen en bedrijven.

 

Verbeteren van de coördinatie van de informatievoorziening aan burgers, potentiële grensarbeiders en expats over wonen, werken, studeren en leven over de grens

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

• overleg met EURES (diensten voor arbeidsbemiddeling, werkgevers- en werknemersorganisaties) via Euregiochambers en Interregionale Vakbondsraad;

• bestaande initiatieven met betrekking tot statuut grensarbeiders, informatievoorziening en grensoverschrijdend opleidings- en vacatureaanbod in kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• bestaande initiatieven als TaskforceNet,GIP Eurode/Aachen en EURES evalueren;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met focus op verbeteren van statuut grensarbeiders;

• grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling stimuleren, met focus op uitwisseling van vacatures en overleg met EURES en de bemiddelingsdiensten in de Euregio;

• netwerken met andere grensregio’s, bijvoorbeeld in de WVEG.

 

Stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van creatieve en knelpuntberoepen

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn:

•werkgeversorganisaties/sectorfederaties, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en centra voor beroepsopleiding samenbrengen;

• bestaande initiatieven inzake knelpuntberoepen, beroepsopleidingen (voor meisjes/vrouwen), ondernemerseducatie en levenslang leren in kaart brengen;

• best practices uitwisselen;

• mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van resultaten INTERREG III-project Proqua-Euregiokompetenz (+) onderzoeken ;

• grensoverschrijdende initiatieven stimuleren, met focus op aanpak van knelpuntberoepen, stimuleren van ondernemerschap, creativiteit, levenslang leren (o.a. vormingsaanbod voor senioren inzake het gebruik van computers en internet), stimuleren van technische beroepen voor meisjes/vrouwen en doorstroming tussen technisch en kunstenonderwijs.

 

Contact:

Eric Lemmens

Agenda
Highlights