Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Thema's Territoriale analyse
EMR 2020

EMR2020

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
België
Tel.: +32 87 789 630
Fax: +32 87 789 633

info@euregio-mr.eu
 

Territoriale analyse

Mogelijke acties op de middellange of lange termijn: 

• bevoegde overheidsdiensten, kennisinstellingen en ontwikkelingsmaatschappijen samenbrengen om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten betreffende gegevensverzameling en -analyse;

• systematische monitoring op het vlak van o.a.:

-  economie en innovatie (zoals aantal starters en faillissementen, aantal aangevraagde patenten/ octrooien en hoeveelheid publieke en private steun voor R&D);

-  arbeidsmarktsituatie in de partnerregio’s en registratie grenspendel (monitoring werkgelegenheid/ werkloosheid en arbeidsparticipatie, met bijzondere aandacht voor -25 en 50+);

-  onderwijs en beroepsopleiding (aantallen, onderwijslandschap: type en inhoud opleidingen per regio, wederzijdse erkenningen en certificaten, enz.);

-  welzijn en gezondheid (aantal ziekenhuisbedden, patientenmobiliteit);

-  cultuur en toerisme (aantallen en type bezoeken en verblijven, bezoekersprofielen);

-  veiligheid (resultaten gezamenlijke campagnes rond veiligheid, prostitutie, alcohol- en drugsbestrijding, criminaliteitscijfers);

-  mobiliteit en infrastructuur (samenstellen van een atlas);

-  duurzame ontwikkeling (aandeel hernieuwbare energie, projecten op het gebied van energie-efficientie en energiebesparing, recycling van materialen, waterbesparing en afvalreductie).

Contact:

info@euregio-mr.eu

Agenda
Highlights