Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Nieuws Over mobiliteit van professionals in de culturele sector tot patchwork-werkers
EMR 2020

EMR2020

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
België
Tel.: +32 87 789 630
Fax: +32 87 789 633

info@euregio-mr.eu
 

Over mobiliteit van professionals in de culturele sector tot patchwork-werkers

Uitdagingen en problemen in verband met de mobiliteit van culturele actoren en"patchwork workers". Aanbevelingen van de Task Force Cross-Border Culture van de Vereniging van Europese Grensregio's (T4CBC-AEBR) aan het Comité van de Regio's, de Europese Commissie en de Europese lidstaten.

Mobiliteit maakt integraal deel uit van het werk en de regelmatige praktijk van kunstenaars en culturele actoren. Om nieuwe opdrachten te vinden, netwerken en partnerschappen te creëren, hun publiek te ontwikkelen, maar ook om cultuur te promoten, kan het werk van culturele actoren vaak niet beperkt blijven tot één land. Mobiliteit kan daarom worden beschouwd als onmisbaar voor het professionele voortbestaan van cultuurwerkers.

Kunstenaars die in een grensoverschrijdende of transnationale context werken, worden echter vaak geconfronteerd met een groot aantal obstakels, welke hun arbeidsmobiliteit bemoeilijken of zelfs beperken.

Het gaat bijvoorbeeld om het kunstenaarsstatuut, dat van land tot land verschilt maar een beslissende invloed heeft op het inkomen van de kunstenaars. Andere belangrijke aspecten hebben betrekking op de sociale zekerheid, maar ook op de verschillende belastingregels van de EU-lidstaten, die tot een hoge belastingdruk leiden.

Daarnaast zijn er speciale regels die kunstenaars en mensen in de creative sector ernstig benadelen. Sinds 1963 heeft artikel 17 van het OESO- modelbelastingverdrag geleid tot situaties van ongelijke behandeling en dubbele belasting van kunstenaars en atleten.

Teneinde de culturele verscheidenheid en een productieve transnationale en culturele uitwisseling te waarborgen, is het daarom van essentieel belang de arbeidsomstandigheden van kunstenaars te verbeteren en rekening te houden met deze specifieke arbeidsomstandigheden.

Bovendien worden de arbeidsomstandigheden van een groot aantal kunstenaars gekenmerkt door een kort verblijf in verschillende landen, arbeidscontracten van korte duur en de diversiteit van culturele sectoren en artistieke activiteiten waarop hun werk betrekking heeft.

Wat het soort contracten betreft, staat de situatie van kunstenaars niet op zichzelf: veel actieve mensen werken als " patchwork workers": deels freelance, deels in loondienst of met slechts tijdelijke meervoudige contracten, permanent in deeltijd, gedetacheerd, vaak in verschillende landen, enz.

Deze situatie werd geanalyseerd op de laatste colloquia van de Task Force Cross-Border Culture van de VEGR en leidt tot de volgende aanbevelingen.

 

Agenda
Highlights