Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Nieuws People to People: oproep tot indiening van micro-projecten (06/11 - 22/12/2017)
EMR 2020

EMR2020

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
België
Tel.: +32 87 789 630
Fax: +32 87 789 633

info@euregio-mr.eu
 

People to People: oproep tot indiening van micro-projecten (06/11 - 22/12/2017)

Ondersteuning van burger-nabije en grensoverschrijdende initiatieven (aangepaste formulieren met datum van 09.11.2017!)

People to People: oproep tot indiening van micro-projecten (06/11 - 22/12/2017)

Source: Rawpixel.com/Shutterstock


 

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt micro-projecten binnen het People to People kaderproject Interreg V-A EMR met subsidiemiddelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Interreg V-A EMR Composing P2P  

Het concept van de P2P-micro-projecten heeft als doel: grensoverschrijdende ontmoetingen. Een dergelijke uitwisseling kan zowel tussen burgers, verenigingen, bezoekers als ook tussen openbare instellingen plaatsvinden.

Zowel de maatregelen “Sport en Cultuur”, “Arbeidsmarkt, onderwijs en jongeren”, de speerpunten “Communicatie en marketing”, alsmede andere thematieken, zoals bijvoorbeeld “Burgerparticipatie en openbare dienstverlening” komen voor aanvragen van P2P-micro-projecten in aanmerking. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt afhankelijk van de maatregel 20.000 € resp. 37.500 € en is  per microproject op 50 % vastgezet.

In de respectievelijke maatregelen gaat het zowel om de organisatie van evenementen, om seminars als om de uitwisseling tussen buurlanden waarbij bijvoorbeeld een grensoverschrijdend burgerforum of een gezamenlijk cultuur-/sportevent het doel is.

Met hulp van deze talrijke intensieve activiteiten dient het bewustzijn voor een samenwerking over grenzen heen verbeterd te worden en dient de gewaarwording en het beleven in de grensregio verstrekt te worden. Daarmee wordt uiteindelijk ook de levenskwaliteit in de Euregio-Maas-Rijn verhoogd. 

De 1ste projectoproep start op 6 november 2017 en  loopt tot 22 december 2017 (16.00 uur). Deze is als volgt opgedeeld:

P2P-projectoproep 1a):

 • Projecten, waarvan de omzetting uiterlijk op 30.04.2018 eindigt;
 • 40 % van de beschikbare EFRO-middelen voor microprojecten (namelijk 200.000 €).

P2P- projectoproep 1b):

 • Projecten, waarvan de omzetting vanaf 01.05.2018 begint;
 • 60 % van de beschikbare EFRO-middelen voor microprojecten (namelijk 300.000 €).


Heeft u goede ideeën en belangstelling om met een project deel te nemen?

Alle nodige informatie treft u in de handleiding voor microprojecten aan. DOWNLOAD hier


Gelieve contact op te nemen met het contactpunt in uw regio:

* voor Belgisch Limburg: de heer Karsten Reyntjens (karsten.reyntjens@limburg.be)

* voor Nederlands Limburg: mevrouw Pascale Lutgens (ppjw.lutgens@prvlimburg.nl) 

of de projectleiding bij de Stichting Euregio Maas-Rijn
Mevrouw Sonja Fickers (sonjafickers@euregio-mr.eu)

 

De indiening van uw volledige subsidieaanvraag, dus van:

  1. Compleet en conform ingevuld aanvraagformulier,
  2. Kosten- en financieringsplan,
  3. Bewijsstukken betref. de gebudgetteerde kosten,
  4. Verklaring partners – verbintenis tot deelname,
  5. “State aid self-declaration”,
  6. I.v.t. BTW-attest per projectpartner.

   

  gebeurt op electronische wijze per email aan:

  sonjafickers@euregio-mr.eu

  Projectleiding P2P - Stichting Euregio Maas-Rijn

  Agenda
  Highlights