Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home nl Euregio MR Algemeen Europese samenwerking
EMR 2020

EMR2020

Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Stichting Euregio Maas-Rijn
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
België
Tel.: +32 87 789 630
Fax: +32 87 789 633

info@euregio-mr.eu
 

Europese samenwerking

De Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WGEG) die in 1971 is opgericht, heeft binnen Europa de eerste initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan grensoverschrijdende samenwerking tussen naburige grensgebieden die gescheiden zijn door nationale, culturele en taalkundige grenzen. De grensoverschrijdende samenwerking wordt in de jaren 1970-1980 vooral gekenmerkt door een informeel en experimenteel karakter. Vanaf 1990 maakt zij een echte ontwikkeling door.

europakarte.gifDe Europese Unie hecht, in verband met zijn regionaal beleid, sinds 1990 bijzonder belang aan de ontwikkeling van de grensgebieden door middel van zijn Communautair Initiatief INTERREG. De prioriteit die verleend wordt aan deze regionale gebieden vloeit voort uit de vaststelling dat de meeste grensregio's in economisch en cultureel opzicht nog als "onderontwikkelde" gebieden gelden. De sociaal-economische structuur is in deze gebieden vaak veel zwakker ontwikkeld dan in centraler gelegen gebieden in Europa. Niet zelden heerst in deze gebieden een relatief hoge werkloosheid, waardoor ook aan de nieuwe generatie maar weinig perspectieven worden geboden. Behalve een perifere situatie binnen hun respectieve landen, hebben talrijke grensgebieden zoals de Euregio Maas-Rijn als slagveld gediend in de Europese geschiedenis. Daardoor is onze regio verzwakt, met name op economisch, sociaal en humanitair gebied.

De meeste Europese landen zijn zich er inmiddels van bewust dat zij geen maatregelen kunnen treffen om structurele problemen op te lossen zonder de buurlanden hierbij te betrekken. Dit is een mentaliteitswijziging die - voor zover er geen sprake meer is van de "centralistische voorkeur" - aan de bevolking van de grensregio's veel betere toekomstperspectieven zou kunnen bieden. Met het INTERREG-programma spoort de Europese Unie de lidstaten financieel aan om hun inspanningen voor de grensgebieden voort te zetten. Dit initiatief draagt zodoende bij tot de ontsluiting van deze gebieden door ze ertoe aan te zetten om zich tot een nabije Europese buur te richten en niet tot een ver bevriend land. Deze steun aan alle grensgebieden van de Europese Unie heeft geleid tot de vorming van een zeer dicht netwerk van grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren. Dit netwerk omvat:

  • 170 grensgebieden waarvan 120 deel uitmaken van WGEG
  • 35% van de bevolking
  • 70 samenwerkingsmodellen


Sinds 1993 is de Euregio Maas-Rijn lid van de WGEG.

http://www.aebr.eu

 

Euregio`s in het grensgebied B/D/NL:

 

 

 

Agenda
Highlights